Vedtekter

Trykk på lenken under for å se vedtektene for Menighetsbladene i Fana.

Vedtektene ble sist revidert august 2015.

Trykk her for å se vedtektene